Tags

, , , , ,

Szombaton a városban volt dolga, de már az indulásnál valamiért a hosszabbik út felé vette az irányt. A Móriczon kötött ki és ott a négyeshatos villamosra ült fel és arról sem szállt le ott, ahol kellett volna, mert beszélt hozzá a történelem.

A villamoson a megállók bemondása után az 1956-os forradalomra emlékezve a forradalom 16 pontját ismertették részletekben (megállónként). Muszáj volt a négyeshatoson maradnia, hogy meghallgathassa. Ezért a Széll Kálmán térig utazott, ahol végül metróra szállt át és így közelítette meg a célállomást..

oktober23

A 16 pont a következő volt (több szövegváltozat is elterjedt):

 1. Vonják ki a szovjet csapatokat! (Ezt kiáltozták hozzá:"Ruszkik haza!")
 2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben (Magyar Dolgozók Pártja)! Válasszanak új KV-t (Központi Vezetőséget), hívják össze a pártkongresszust!
 3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinistarákosista bűnösöket váltsák le!
 4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében! Vonják felelősségre Rákosit!
 5. Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot!
 6. Vizsgálják fölül a magyar–szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös be nem avatkozás jegyében!
 7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján!
 8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket (a magyar közvélemény nem tud semmiről), a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról! (az 1947. április 10-eipárizsi békében foglalt jóvátétel tízszeresét rabolták el!)
 9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot!
 10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZCS-kkel egyenrangú támogatást!
 11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba (Szovjetunió) hurcolt foglyokat!
 12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ újságot! Ismerhesse meg mindenki saját káderadatát!
 13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot! Helyére 1848–49-es emlékmű kerüljön!
 14. Új, nemzeti jellegű címert! A katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet!
 15. Szolidaritást a lengyel néppel!
 16. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megvitatják a követeléseket!

Forrás: Az 1956-os forradalom 16 pontja -wikipedia

Advertisements